BẢNG ĐIỆN TỬ NĂNG SUẤT CHUYỀN MAY

BẢNG ĐIỆN TỬ NĂNG SUẤT CHUYỀN MAY được lắp đặt tại nhà xưởng may hay khu vực sản xuất giúp công nhân, quản lý dễ dàng nhìn thấy thông tin về sản lượng, thông số kỹ thuật liên quan để điều chỉnh.

BẢNG ĐIỆN TỬ NĂNG SUẤT CHUYỀN MAY

Sales 1: 0909 784 800
Sales 2: 0918 771 713
Kỹ Thuật: 0968 515 225
Bảo Hành: 0913 158 185
Gọi điện SMS Chỉ đường