BẢNG ĐIỆN TỬ NĂNG SUẤT SẢN XUẤT

BẢNG ĐIỆN TỬ NĂNG SUẤT SẢN XUẤT được lắp đặt tại nhà xưởng hay khu vực sản xuất giúp công nhân, quản lý dễ dàng nhìn thấy thông tin về sản lượng, thông số kỹ thuật liên quan để điều chỉnh và quản lý p

BẢNG ĐIỆN TỬ NĂNG SUẤT SẢN XUẤT

Ms.Mai : 0909784800
Mr.Tuấn: 0918771713
Mr.Quốc: 0913158185
Gọi điện SMS Chỉ đường