BẢNG LED HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

BẢNG LED HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

BẢNG LED HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM là dòng bảng hiển thị thông tin độ ẩm, nhiệt độ trong khu vực sản xuất, kho hàng làm việc cần kiểm soát thông tin liên tục về độ ẩm và nhiệt độ để điều chỉnh.

BẢNG LED HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Sales 1: 0909784800
Sales 2: 0904223953
Sales 3: 0918771713
Bảo Hành: 0913158185
Gọi điện SMS Chỉ đường