BẢNG LED HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

BẢNG LED HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

BẢNG LED HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM là dòng bảng hiển thị thông tin độ ẩm, nhiệt độ trong khu vực sản xuất, kho hàng làm việc cần kiểm soát thông tin liên tục về độ ẩm và nhiệt độ để điều chỉnh.

BẢNG LED HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Sales 1: 0909 784 800
Sales 2: 0918 771 713
Kỹ Thuật: 0968 515 225
Bảo Hành: 0913 158 185
Gọi điện SMS Chỉ đường