Bảng điện tử

CÔNG TY VINACOSMO - KCX TÂN THUẬN
- Tên dự án: CUNG CẤP HỆ THỐNG LCD HIỂN THỊ NĂNG SUẤT CÔNG TY VINACOSMO
- Chủ đầu tư: CÔNG TY VINACOSMO - KCX TÂN THUẬN
- Nhà sản xuất: TOANTRUNG TELECOM
- Thời gian thi công: 10 NGÀY
Categories:
  • Thông tin
Sản phẩm cùng loại

Bảng điện tử Trong nhà

Bảng điện từ ngoài trời

Sales 1: 0909784800
Sales 2: 0904223953
Sales 3: 0918771713
Bảo Hành: 0913158185
Gọi điện SMS Chỉ đường