Bảng điện tử

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIA LAI
- Tên dự án: CUNG CẤP MÀN HÌNH LED THÔNG BÁO - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH GIA LAI
- Chủ đầu tư: SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH GIA LAI
- Nhà sản xuất: SHENZHEN GOUJIA
- Thời gian thi công: 20 NGÀY
Categories:
  • Thông tin

 

Sản phẩm cùng loại

Bảng điện tử Trong nhà

Bảng điện từ ngoài trời

Ms.Mai : 0909784800
Mr.Tuấn: 0918771713
Mr.Quốc: 0913158185
Gọi điện SMS Chỉ đường