2 loại bảng điện tử giá vàng được lắp đặt nhiều nhất

Danh mục

Tại các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý đã có sự thay đổi mạnh mẽ, biển hiệu truyền thống dần nhường chỗ cho bảng điện tử giá vàng. Trong đó, có 2 loại bảng điện tử đang được các c

bảng điện tử, bảng điện tử giá vàng

Sales 1: 0909784800
Sales 2: 0904223953
Sales 3: 0918771713
Bảo Hành: 0913158185
Gọi điện SMS Chỉ đường