Cách giúp người xem chú ý đến bảng điện tử quảng cáo của bạn

Danh mục

Bảng hiệu dùng trong quảng cáo xuất hiện từ rất lâu, tuy nhiên, trong mấy năm gần đây biển hiệu được thay bảng điện tử led. Nhờ ánh đèn led bắt mắt đã thu hút không nhỏ ánh nhìn của người đi đường. Tu

bảng điện tử, bảng điện tử ma trận, bảng diện tử ngoài trời, bảng điện tử trong nhà

Sales 1: 0909784800
Sales 2: 0904223953
Sales 3: 0918771713
Bảo Hành: 0913158185
Gọi điện SMS Chỉ đường