Tại sao bảng đồng hồ điện tử sử dụng loại led 7 đoạn?

Danh mục

Cấu tạo của bảng đồng hồ điện tử thường chỉ sử dụng loại led 7 đoạn. Tại sao chỉ sử dụng led 7 đoạn mà không phải là một loại led khác?

bảng điện tử, đồng hồ điện tử

Sales 1: 0909784800
Sales 2: 0904223953
Sales 3: 0918771713
Bảo Hành: 0913158185
Gọi điện SMS Chỉ đường