Tạm dừng vì Covid-19, nhà hàng cần làm ngay việc này khi hoạt động trở lại

Danh mục

Tạm dừng do dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới doanh thu và nhiều đơn vị phải đóng cửa. Và bạn cần quan tâm đầu tư cả về món ăn, chất lượng dịch vụ cũng như hoạt động thu hút khách hàng hiệu quả lâu dài.

bảng điện tử, bảng điện tử nhà hàng

Sales 1: 0909784800
Sales 2: 0904223953
Sales 3: 0918771713
Bảo Hành: 0913158185
Gọi điện SMS Chỉ đường