Tất tần tật những điều cần biết về bảng điện tử sân bóng

Danh mục

Bảng điện tử sân bóng có thể lắp đặt không gian trong nhà hay ngoài trời với những nội dung hiển thị đa dạng có thể thông báo về tỷ số, cập nhật thời gian, thông báo thay đổi người, thông tin nhà tài

bảng điện tử, bảng điện tử sân bóng

Sales 1: 0909784800
Sales 2: 0904223953
Sales 3: 0918771713
Bảo Hành: 0913158185
Gọi điện SMS Chỉ đường