Thông số và tính năng chi tiết bảng đồng hồ điện tử ngoài trời

Danh mục

Bảng đồng hồ điện tử không chỉ lắp đặt trong nhà mà còn cả không gian ngoài trời. Nhưng với loại bảng đồng hồ điện tử ngoài trời thì cần đảm bảo một số tính năng để có thể chịu được những tác động của

bảng điện tử, bảng đồng hồ điện tử

Sales 1: 0909784800
Sales 2: 0904223953
Sales 3: 0918771713
Bảo Hành: 0913158185
Gọi điện SMS Chỉ đường