Tìm hiểu thông số kỹ thuật của bảng điện tử led chạy chữ p10

Danh mục

Bảng điện tử led chạy chữ p10 với tính năng hiển thị màu sắc đa dạng, chân thực. Đặc biệt, khi chạy chữ module p10 còn có thể hiển thị một hàng hay nhiều hàng và phân chia từng vùng hoạt động rõ ràng

bảng điện tử, bảng điện tử led

Sales 1: 0909784800
Sales 2: 0904223953
Sales 3: 0918771713
Bảo Hành: 0913158185
Gọi điện SMS Chỉ đường